PŘÍPRAVKY & MĚŘIDLA
» Co nabízíme «

PŘÍPRAVKY & MĚŘIDLA
Svařovací, montážní, upínací, kontrolní a testovací přípravky. Dále pak kalibry a šablony nebo i cubing. Vlastní konstrukce a výroba přípravků dle specifikace zákazníka a jeho požadavků. Případně navrhneme, dle funkčních podmínek dílu/sestavy, i koncept toho, co a jak se má testovat i hodnotit.

Pracujeme se standardy pro umístění a přesnost, jako je např VW Reference Point System a dalšími.

Velmi dbáme na to, aby i celkové provedení přípravku odpovídalo požadavkům na přesnost umístění prvků, tvaru a parametrů samotného dílu. Klíčovou vlastností je opakovatelnost. Na přání zákazníka vypracujeme i protokol o opakovatelnosti měření, případně i kontrolní protokol o přesnosti v nezávislé akreditované laboratoři.

Při stavbě přípravků využíváme i normálie mechanických dílů, pneumatické prvky, elektronická čidla a odměřování, případně i digitální technologie s výstupem a vyhodnocením měřených dat.
Pozornost věnujeme optimální hmotnosti, při zachování tuhosti sestavy přípravku. Konstrukční a technologické základny klíčových dílů jsou často finálně obrobeny až v sestavě. To proto, aby v případě rozebrání měl přípravek zachovanou přesnost a opakovatelnost.
Kalibr GO/NGO - Electrical Connector (Automotive) Kalibr GO/NGO pro sestavu konektoru (Automotive) Kalibr GO/NGO Kontrolní příravek GO/NGO pro segment svařence Kontrolní přípravek pro svařenec filtru pevnch částic Vozík poloautomatické testovací stanice Část upínacího přípravku Svařovací přípravek pro robotické pracoviště - Zákazník: Autometal Emisson Control Kontrolní přípravek2019 ....... 2021 © klvn.cz
webdesign | websystem | KAO.cz